Lopate za rad pod naponom

  • svaki proizvod je numeriran
  • atestiran po BS8020
  • svaki proizvod ima induvidualni certifikat da je atestiran na 10.000V